Tag Archives: various artists

Nasud Ko Lyrics


Kadlawon sa bag-ong adlaw
Nagdalag paglaum ug kalinaw
Kakamig sa kagabhion
Hikalimtan ang bag-ong kinabuhing nakaplagan

Ang kasamtangang pag-antos Dili ikatupong sa himayang bug-os
Banggiitan ug mapaubsanong katawhan Mamugnaon ug kugihan
Sa kalisdanan malaumon Motulay sa kaugmaon
(Yeah!!) Samas naglupad nga agila Sa kamatuoran nagpaila…

Pinalangga kong Pilipinas sama sa nagbating gasabak
Nga nakadawat sa diyosnong pag-agak
Barog ug ilitok na kahadlok pakganga
Dan-agi ang kalibutan sa pagtuong gisaligan

Berdeng isla bunga sa kalayo matang mosud-ong dili masagmuyo
Kanunayng giparaygan sa mga pisgayng balud hinagkan hinagkan
Paraisong buhong sa kinabuhi perlas nga way ikatandi
Walay ikatandi…

Pinalangga kong Pilipinas sama sa nagbating gasabak
Nga nakadawat sa diyosnong pag-agak
Barog ug ilitok na kahadlok pakganga
Dan-agi ang kalibutan sa pagtuong gisaligan

Kaliwat sa malumong hoyohoy
Katawhan sa kalinaw gituboy
Larawan sa Diyos gimugna
Tabunong kaliwat nga dili mabintaha

Barog sa dungan singgit katawhan
Barog sa dungan singgit katawhan
Barog sa dungan singgit katawhan
Barog sa dungan singgit katawhan…

Pinalangga kong Pilipinas sama sa nagbating gasabak
Nga nakadawat sa diyosnong pag-agak
Barog ug ilitok na kahadlok pakganga
Dan-agi ang kalibutan sa pagtuong gisaligan

Akong gugma sa nasud
Naglatay sa kaugatan
Higala tang tanan
ning atong kalibutan ning atong kalibutan

Nasud ko nasud mo nasud natong tanan
Nasud ko nasud mo nasud natong tanan…