Batang Nangka Lyrics

Batang Nangka by Agipo

Akong amigo nga si segundo
Pormado ambungan kaayo
Nag edad na lang ug traynta y singko
Pan sa chicks di ka take zero

Nagpanilap sa hubag nga ate apan bisag hubog dili ka diskarte
Nagpa abot tingali na itsahan ug panty
Mao na ang batang nangka magpilit na hinuon ang dila sa mga chicks tulala
Maypa ang batang karaan kay bisan ug basa sa uwan mo agik ik pa ug patiran

Ako siyang gidala mandisco didto sa togo san fernando
Pagsud kay dili mosayaw gidaug sa iyang kaulaw
Ice cold smb on the table ang mga chicks nanuol
Apan wala gyud siya kalihok tibuok lawas ni kurog

Mao na ang batang nangka magpilit na hinuon ang dila sa mga chicks tulala
Bugnawg simud lawas mo solid bugnaw pag simud sa itoyng gikagid iyang gibati dili na solid

(Instrumental)

Mao na ang batang nangka magpilit na hinuon ang dila sa mga chicks tulala
Maypa ang batang karaan kay bisan ug basa sa uwan mo agik ik pa ug patiran
Mao na ang batang nangka magpilit na hinuon ang dila sa mga chicks tulala
Bugnawg simud lawas mo solid bugnaw pag simud sa itoyng gikagid iyang gibati dili na solid

Naa pay tiil ang iyang junior dugay na siyang gibiyaan for sure…