Walay Kalibutan Lyrics

Walay Kalibutan by 16 Minutes

Sa imong damgo unsa may kalainan ug pagmata mo unsa may ilhanan
Nga ikaw usa ba ka tao nga nagdamgo nga langgam
O langgam nga nagdamgo nga tao imo pa bang mahinumdoman

Unsaon pagkahibalo nga ang tanan nasayran
Unsay kasulbaran sa tanan nga binuhatan
Kung kining tanan natong makita
Usa ka takuban ang tubag niining pangutana

Sa atong kaugalingon ra mahibaw-an

Ang tanang butang atong makit-an
Sa atong pagtuo kini ang kamatuoran
Kita nagmata sa mga naandan
Apan ang tinuod wala kitay kalibutan

Ang tanang butang atong makit-an
Sa atong pagtuo kini ang kamatuoran
Kita nagmata sa mga naandan
Apan ang tinuod wala kitay kalibutan