[Bisrock Lyrics] Never Let You Go by Smooth Friction

It’s been a long while
I’ve never been the same
I long for your love
And the feelings still remains

Always on my mind memories we shared
The laughter and tears, your sweet embrace
I’ll never blame you for what you’ve done
I’ll never know the reason

Keep fooling myself to feel alright
It’s killing me inside

I never let you go
I never let you go
I wanna see you gone
I wanna see you gone

I never let you go
I never let you go
I wanna see you gone
I wanna see you come back to me

It’s been a long while
I’ve never been the same
I long for the love
My feelings cannot contain

Always on my mind
My desire is like a fever
It’s burning through me
I want you beside me

If ever you would need me
Well I’ll never be far away

I never let you go
I never let you go
I wanna see you gone
I wanna see you gone

I never let you go
I never let you go
I wanna see you gone
I wanna see you gone

I never let you go
I never let you go
I wanna see you gone
I wanna see you come back to me

I’ll never blame you for what you’ve done
I know you have your reasons
Keep fooling myself to feel alright
It’s killing me inside

I’ll never blame you for what you’ve done
I know you have your reasons
Keep fooling myself to feel alright
It’s killing me inside

I never let you go
I never let you go
I wanna see you gone
I wanna see you gone

I never let you go
I never let you go
I wanna see you gone
I wanna see you gone

I never let you go
I never let you go
I wanna see you gone
I wanna see you gone

I wanna see you gone
I wanna see you gone
I wanna see you gone
I wanna see you come back to me

[Bisrock Lyrics] Dughang Samaran by 7cents

Daw mutakob nako ang langit
Tungod kay kita nagkabuwag na
Bisan ug unsa ang akong buhaton
Di na gyud tingali magkabalik pa

Kay ang imohang mama ug papa
Kay wala maka uyon sa akoa
Unsaon ko na lang matuod kong gugma
Antuson ko na lang mag inusara

Ang mga samad ning akong dughan
Maoy bugtong kong handumanan
Ibabaw ning kalibutan ug hangtud sa kahangturan
Ikaw ra ang manag-iya ning dughang samaran

Asa ka na, Asa ka na pangitaa
Karon wala na
Nanghinaot na lang
Nga ikaw mopakita

Ang mga samad ning akong dughan
Maoy bugtong kong handumanan
Ibabaw ning kalibutan ug hangtud sa kahangturan
Ikaw ra ang manag-iya ning dughang samaran

Asa ka na, Asa ka na pangitaa
Karon wala na
Nanghinaot na lang
Nga ikaw mopakita

Ang mga samad ning akong dughan
Maoy bugtong kong handumanan
Ibabaw ning kalibutan ug hangtud sa kahangturan
Ikaw ang manag-iya ning dughang samaran

Dughang Samaran….
Dughang Samaran….